Tin nổi bật

“Hotel California” là của ai?

“Hotel California” là của ai?

  • 09/04/2020
Bộ phim “Coco”: bài học về bảo hộ bản quyền

Bộ phim “Coco”: bài học về bảo hộ bản...

  • 13/04/2020
Đạo nhạc: liệu có “xử” được Khắc Hưng?

Đạo nhạc: liệu có “xử” được Khắc...

  • 09/04/2020
Sở hữu trí tuệ và thể thao: tìm kiếm sự kết nối

Sở hữu trí tuệ và thể thao: tìm kiếm sự...

  • 13/04/2020
Công nghiệp sáng tạo trong kinh tế nền tảng

Công nghiệp sáng tạo trong kinh tế nền tảng

  • 13/04/2020
Character merchandising: Lợi thế thương mại từ người nổi tiếng

Character merchandising: Lợi thế thương mại...

  • 09/04/2020
Các thách thức pháp lý trong thời Livestream

Các thách thức pháp lý trong thời Livestream

  • 10/04/2020

Tag: Quản trị tài sản trí tuệ

Tên nhãn hiệu – các lưu ý với Startup

  • 10/04/2020

Khi quyết định khởi sự kinh doanh, các startup phải đối mặt với rất nhiều thách thức và các rào cản. Các thách thức đến từ thị trường, mô hình, chiến lược...

Chi tiết